น่าวิตก! คนไทยตายด้วย “โรคเบาหวาน” ปีละ 7 หมื่นกว่า เผย "อ้วนลงพุง" เสี่ยงสูงที่สุด
หนักข้อขึ้นทุกวัน! สำหรับโรคเบาหวานที่รุกรานไปทั่วโลก เผย..เฉพาะคนไทย ป่วยเป็นมากกว่า 4 ล้านราย และตายปีละไม่น้อยกว่า 7 หมื่น แถมมีรายงาน เด็กอายุแค่ 5 ขวบ เป็นหลอดเลือดสมองตีบเพราะเบาหวาน
 
ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่คนไทยป่วยกันมาก เป็นโรคยอดฮิต 1 ใน 10 ของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุด พบได้ในทุกช่วงวัย และยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้การเป็นโรคเบาหวานเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย
 
ผู้มีความเสี่ยงและสาเหตุในการเกิดโรคเบาหวาน
ญาติสายตรง (บิดา มารดา พี่ น้อง) เป็นโรคเบาหวาน, เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กก.
 
โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง
โรคเบาหวานสามารถทำลายหลอดเลือดที่ ทำหน้าที่ส่งผ่านเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วน ต่างๆ ของร่างกายได้ ทั้งหลอดเลือดใหญ่ หรือเส้นเลือดแดงที่อยู่รอบหัวใจที่มีหน้าที่ ส่งผ่านเลือดไปหล่อเลี้ยงยังส่วนต่างๆ ทั่วร่างกาย
 
 
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือ “ไฮโปไกลซีเมีย” (Hypoglycemia) เกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลต่ำกว่าช่วงค่าที่กำหนดไว้
 
Copyright © 2017 ดูแลเบาหวาน
All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.       Legal Statement | Privacy Policy

This website contains medical information and/or information on products which is targeted to Thai audience and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in countries outside of Thailand. Please be aware that Roche Diagnostics (Thailand) Ltd. does not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the countries outside of Thailand.

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีประชาชนไทยเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย และอาจมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ได้หรือไม่ถูกต้องในประเทศอื่นๆ โปรดทราบว่า บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกระบวนการทางกฏหมาย กฏข้อกำหนด การจดทะเบียน หรือการใช้ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย