โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคเบาหวานสามารถทำลายหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ส่งผ่านเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ ทั้งหลอดเลือดใหญ่ หรือเส้นเลือดแดงที่อยู่รอบหัวใจที่มีหน้าที่ส่งผ่านเลือดไปหล่อเลี้ยงยังส่วนต่างๆทั่วร่างกาย

หลอดเลือดส่วนที่ถูกทำลายมีแนวโน้มจะจับคอเรสเตอรอลในกระแสเลือดไว้ ทำให้อุดตันได้ในที่สุด หัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดให้สามารถผ่านหลอดเลือดส่วนที่ตีบตันไปได้ ภาวะเช่นนี้ สามารถทำให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลว เป็นลมหมดสติเนื่องจากเส้นเลือดแตก หรืออุดตันความดันโลหิตสูง รวมทั้งทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังแขน ขา และศีรษะ ไม่ดีเท่าที่ควร

ภาวะหัวใจและหลอดเลือดถูกทำลายสามารถพบในผู้เป็นเบาหวานได้แม้ในขณะอายุยังน้อยรวมถึงพบได้มากกว่าถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ไม่เป็นเบาหวาน

สาเหตุ

เมือระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ระดับไขมันในเลือด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โคเลสเตอรอล แอลดีแอล โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์) มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามด้วย ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการที่หลอดเลือดจะถูกทำลายและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มมากขึ้น
ความดันโลหิตสูง (พบได้บ่อยในผู้ที่เป็นเบาหวาน) เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่หลอดเลือดถูกทำลาย

โรคตา

ผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคตา ยิ่งเป็นเบาหวานมานานเท่าใด หลอดเลือดในจอตา หรือ “เรตินา” ก็มีแนวโน้มว่าจะถูกทำลายมากเท่านั้น

ส่วนใหญ่การมองเห็นจะไม่ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวานขึ้นจอตา จนกระทั่งเข้าขั้นรุนแรงแล้ว

โรคเบาหวานสามารถทำลายหลอดเลือดเล็กๆ ซึ่งนำเลือดไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อบางๆที่มี ความไวต่อแสงทางด้านหลังของลูกตาที่เรียกว่า “เรตินา” หรือ จอตา ซึ่งเรตินามีหน้าที่ส่งข้อมูลภาพผ่านเส้นประสาทการมองเห็นไปยังสมอง หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน อาจทำให้เส้นเลือดเล็กๆเหล่านั้น รั่ว บวม หรือแตกได้ คุณอาจไม่มีอาการใดๆ หรือไม่ทันสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดดับการมองเห็น อย่างไรก็ตาม หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา อาจส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นหรือตาบอดได้

ทุกคนที่เป็นโรคเบาหวาน ยิ่งเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอตามากขึ้นเท่านั้น ครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นเบาหวานมานาน 10 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จอตา และหากเป็นนานถึง 15 ปี เกือบทุกรายจะมีการเปลี่ยนแปลงของจอตา

อย่างไรก็ตาม การตรวจดวงตาเป็นประจำและการควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความสามารถในการมองเห็นหรือตาบอดลงได้

โรคไต

ผู้เป็นเบาหวานมีแนวโน้มที่จะพบปัญหาเกี่ยวกับไต ได้มากถึง 17 เท่า ของผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน ไตทำหน้าที่ในการกรองเลือดและกำจัดของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะ เส้นเลือดนับล้านๆเส้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบกรองเลือดในไต ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและและความดันโลหิตสูง สามารถทำลายเส้นเลือดเล็กๆเหล่านี้ได้ ซึ่งส่งผลให้ไต ไม่สามารถกรองของเสียให้กับร่างกายได้ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลให้มีสิ่งต่างๆ (โปรตีน) มากับปัสสาวะ ภาวะเช่นนี้เรียกว่า “ไตเสื่อม” เกิดขึ้นได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า

ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงค่าปกติมากที่สุด รวมทั้งตรวจเลือดและปัสสาวะประจำทุกปี

โรคทางระบบประสาท

เมื่อน้ำตาลในเลือดสูง เซลล์ต่างๆในระบบประสาทอาจได้รับผลกระทบอย่างถาวร ทำให้การส่งสัญญาณของระบบประสาทไปยังส่วนต่างๆของร่างกายช้าลง เนื่องจากเซลล์ประสาทเปรียบเสมือนเส้นลวดที่เป็นฉนวนเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง น้ำตาลจะทำลายประสิทธิภาพการเป็นฉนวนของเส้นประสาท นานวันไป เส้นประสาทเหล่านี้ก็จะไม่สามารถส่งสัญญาณผ่านไปทั่วร่างกายได้อย่างที่ควร

ระบบประสาทอาจถูกทำลายไปอย่างช้าๆ จนคุณแทบจะไม่ทันสังเกตว่าคุณได้เริ่มสูญเสียความรู้สึกรับรู้ที่มือและเท้าไปเสียแล้ว นอกจากการสูญเสียความรู้สึกที่มือและเท้าแล้ว ยังมีอาการอื่นๆอีกที่บ่งบอกว่าระบบประสาทถูกทำลาย อาทิ คุณอาจมีเหงื่อออกมากกว่าปกติ หรือรู้สึกหน้ามืดเมื่อลุกขึ้นยืน อาจไม่สามารถรู้สึกและบอกได้เมื่อเกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับท้องและลำไส้

น่าวิตก! คนไทยตายด้วย “โรคเบาหวาน” ปีละ 7 หมื่นกว่า เผย "อ้วนลงพุง" เสี่ยงสูงที่สุด
ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคเบาหวาน
ผู้มีความเสี่ยงและสาเหตุในการเกิดโรคเบาหวาน
โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
Copyright © 2017 ดูแลเบาหวาน
All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.       Legal Statement | Privacy Policy

This website contains medical information and/or information on products which is targeted to Thai audience and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in countries outside of Thailand. Please be aware that Roche Diagnostics (Thailand) Ltd. does not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the countries outside of Thailand.

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีประชาชนไทยเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย และอาจมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ได้หรือไม่ถูกต้องในประเทศอื่นๆ โปรดทราบว่า บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกระบวนการทางกฏหมาย กฏข้อกำหนด การจดทะเบียน หรือการใช้ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย