เรื่องดีๆ ของผู้เป็นเบาหวานที่รู้จักตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง

เรื่องดีๆ ของผู้เป็นเบาหวานที่รู้จักตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง

                เบาหวานกับค่าน้ำตาลในเลือดเป็นของคู่กัน นี่คือ “ความจริง” ที่ผู้เป็นเบาหวานทุกคนต้องยอมรับให้ได้เสียก่อนว่าคุณต้องใช้ชีวิตไปกับ “การรู้” ถึงสองสิ่งนี้อย่างชนิดแยกกันไม่ออก

                ถามว่าทำไมต้องมีการตรวจน้ำตาลในเลือด คำตอบคือเพราะค่าน้ำตาลในเลือดของร่างกายคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน เนื่องจากอาหารที่เรารับประทาน รวมทั้งกิจกรรมที่ทำในตลอดทั้งวัน

                จากภาพด้านบน ทางด้านขวาคือระดับน้ำตาลตลอดทั้งวันของผู้เป็นเบาหวาน ซึ่งจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน และมีการขึ้น-ลงมากกว่าของผู้ที่ไม่เป็น (ภาพซ้าย) อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแต่ละคนก็มีการขึ้นลงของระดับน้ำตาลที่แตกต่างกัน  ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ด้วยเหตุผลนี้ จึงเป็นที่มาว่าทำไมจึงควรทราบระดับน้ำตาลในเลือดของเราเอง เพื่อการควบคุมที่ตรงจุดและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับค่าที่ทางการแพทย์ยอมรับ

ประโยชน์ของการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ยืนยันได้จากงานวิจัย

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับเบาหวาน มี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ตรวจน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในช่วง 1-3 เดือน (HbA1c) ซึ่งต้องตรวจในโรงพยาบาลเท่านั้น โดยจะให้ข้อมูลในแง่การควบคุมน้ำตาลในระยะยาวว่าผู้เป็นโรคเบาหวานสามารถคุมน้ำตาลได้ดีหรือไม่ พบว่าผู้เป็นโรคเบาหวานที่รักษาระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในช่วง 1-3 เดือน ให้ใกล้เคียง 7 % นั้น จะมีอัตราความเสี่ยงในการพัฒนาของโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานลดลง ส่วนการตรวจประเภทที่สองคือ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง (Blood Glucose Self-monitoring) เพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด ณ เวลาที่ตรวจ ซึ่งสามารถตรวจได้เองเป็นประจำ มีประโยชน์คือทำให้ผู้เป็นโรคเบาหวานปรับการดูแลตนเองได้ทันที และสามารถนำไปสู่การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ยังพบความเชื่อมโยงระหว่างการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดทั้ง 2 ประเภทด้วย นั่นคือยิ่งตรวจวัดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยตัวเองเป็นประจำ จะยิ่งช่วยให้ผู้เป็นโรคเบาหวานรักษาระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในช่วง 1-3 เดือน ให้ลดลงใกล้เคียง 7 % ได้ดียิ่งขึ้น โดยจากการศึกษาล่าสุดพบว่าการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองเป็นประจำส่งผลให้ความพิการจากโรคแทรกซ้อนของเบาหวานและอัตราการตายลดลงกว่าผู้เป็นโรคเบาหวานที่ไม่ได้ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง โดยมีอัตราความพิการจากโรคแทรกซ้อนลดลงเกือบ 1 ใน 3  และอัตราการตายลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง

ดังนั้นการตรวจวัดน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองจึงมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรคเบาหวานอย่างแท้จริง

ผลพลอยได้จากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง

ผู้เป็นโรคเบาหวานหนึ่งราย เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 - 30,000 บาทต่อปี ขึ้นกับความรุนแรงของโรค ยิ่งมีโรคแทรกซ้อนค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มสูงขึ้น อาทิ โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 360,000 บาทต่อปี แต่หากผู้เป็นโรคเบาหวานรู้จักดูแลตัวเองพร้อมกับใส่ใจตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ จะช่วยให้แพทย์สามารถจ่ายยาและรักษาโรคได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ นั่นจึงเท่ากับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

เพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองกันเถอะค่ะ รับรองว่าทั้งคุ้มและดีต่อตัวคุณเองจริงๆ

 

ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับที่ 145 10 กรกฎาคม 2557

พิชิตเบาหวานได้...ด้วยตนเอง กำหนดเมนูอาหาร “กินดี อิ่มด้วย คุมน้ำตาลได้”
แนะตรวจน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ ลดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
เบาหวาน กินอาหารนอกบ้านอย่างไรให้เป็นสุข
ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง : รายการชีวิตชีวา 13 มีนาคม 2559
เรื่องดีๆ ของผู้เป็นเบาหวานที่รู้จักตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง
การดูแลรักษาเบาหวาน
Copyright © 2017 ดูแลเบาหวาน
All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.       Legal Statement | Privacy Policy

This website contains medical information and/or information on products which is targeted to Thai audience and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in countries outside of Thailand. Please be aware that Roche Diagnostics (Thailand) Ltd. does not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the countries outside of Thailand.

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีประชาชนไทยเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย และอาจมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ได้หรือไม่ถูกต้องในประเทศอื่นๆ โปรดทราบว่า บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกระบวนการทางกฏหมาย กฏข้อกำหนด การจดทะเบียน หรือการใช้ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย