การดูแลรักษาเบาหวาน

โดยทั่วไปแล้ว โรคเบาหวานสามารถควบคุมได้ด้วย

  1. การจัดตารางอาหาร
  2. การออกกำลังกาย
  3. ยาเบาหวานและอินซูลิน  (หากจำเป็น) และ
  4. ตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดและพบทีมผู้ให้การดูแลอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่ผู้ป่วยหรือครอบครัวส่วนใหญ่เป็นกังวล เนื่องจาก โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาด  และดังที่กล่าวมา หากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้จะส่งผลต่อโรคแทรกซ้อนต่อระบบหลอดเลือดแดงและอวัยวะ ดังนั้นทางเลือกในการอยู่ร่วมกับเบาหวานอย่างเป็นปกติสุขคือ การปรึกษาทีมผู้ให้การดูแลอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีดูแลรักษาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้สิ่งที่ควรทราบคือ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวจากเบาหวานได้ ดังนั้นผู้ป่วยและครอบครัวควรปรึกษากับทีมดูแลสุขภาพเพื่อคิดและปรับแผนการดูแลรักษาเบาหวาน โดย การออกกำลังกาย การใช้ยา การเลือกรับประทานอาหาร และการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง โดยดูจากความต้องการของผู้ป่วยเบาหวานแต่ละรายเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่สุขภาพที่ดี

แล้วการคุมเบาหวาน หรือ การคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำคัญกับผู้ป่วยอย่างไร

จากการศึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวานครั้งใหญ่ที่สุด UKPDS  (United Kingdom Prospective Diabetes Study) ซึ่งใช้เวลาถึง 20 ปี ในการศึกษากับอาสาสมัครผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2  กว่า 5,000 คน ณ ศูนย์การแพทย์ 23 แห่ง ในอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือและสกอตแลนด์ ชี้ให้เห็นว่า การจัดการเบาหวานด้วยวิธีรักษาที่มีอยู่อย่างจริงจัง สามารถลดภาวะแทรกซ้อนระยะยาว ซึ่งเกิดจากเบาหวาน ชนิดที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัด ช่วยลดความเสี่ยง ของการเกิดโรคแทรกซ้อนทางตา อันเป็นผลจากเบาหวานได้ถึง 25% และโรคไตเสื่อมระยะแรกได้ถึง 33%

เห็นอย่างนี้แล้ว ทำให้เข้าใจว่าแม้โรคเบาหวานจะถือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาด แต่ผู้ป่วยก็สามารถรับมือและอยู่ร่วมกับเบาหวานอย่างเป็นปกติสุข โดยเริ่มจากการปรับทัศนะและมีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใน 4 ข้อหลัก ดังนี้

  1. การทานอาหาร สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน คาร์โบไฮเดรตมีอิทธิพลสูงสุดต่อค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่หลังอาหาร แม้จะมีหลักการแนะแนวอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหรือทดแทน ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคนเหมือนๆกัน ดังนั้นผู้ป่วยควรมีการจัดตารางอาหารให้สมดุล ควบคู่ไปกับการคำนวณคาร์โบไฮเดรตและการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความยืดหยุ่นในการเลือกทานอาหารได้ในแต่ละวัน
  2. การออกกำลังกาย การทำตัวแอคทีฟ กระฉับกระเฉง และออกกำลังในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้  ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการออกกำลังที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับยาฉีดอินซูลิน นอกจากนี้ควรคำนึงถึงข้อควรระวังต่างๆเช่น การป้องกันบาดแผลที่เท้า
  3. ยาเบาหวานและอินซูลิน ผู้ป่วยเป็นเบาหวานหลายๆท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องรับประทานยาเบาหวานหรือฉีดอินซูลิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและแนวทางการรักษาจากทีมแพทย์ของผู้ป่วยแต่ละคน แต่หากได้รับการจ่ายยาจากทีมแพทย์ ผู้ป่วยจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  4. ตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งก็ไม่ต่างจากการวางแผนลดน้ำหนักที่เราจะหมั่นตรวจสอบน้ำหนักตัวเป็นระยะเพื่อให้รู้ว่าแผนที่ทำมาได้ผลดีหรือไม่ ผู้ป่วยเบาหวานก็เช่นกันที่ต้องตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดไม่ว่าจะจากทีมแพทย์หรือการตรวจระดับน้ำตาลด้วยตนเอง เพื่อจะทำให้คุณและทีมแพทย์ทราบว่าแผนการควบคุมเบาหวานที่ทำอยู่ได้ผลดีหรือควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่
พิชิตเบาหวานได้...ด้วยตนเอง กำหนดเมนูอาหาร “กินดี อิ่มด้วย คุมน้ำตาลได้”
แนะตรวจน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ ลดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
เบาหวาน กินอาหารนอกบ้านอย่างไรให้เป็นสุข
ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง : รายการชีวิตชีวา 13 มีนาคม 2559
เรื่องดีๆ ของผู้เป็นเบาหวานที่รู้จักตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง
การดูแลรักษาเบาหวาน
Copyright © 2017 ดูแลเบาหวาน
All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.       Legal Statement | Privacy Policy

This website contains medical information and/or information on products which is targeted to Thai audience and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in countries outside of Thailand. Please be aware that Roche Diagnostics (Thailand) Ltd. does not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the countries outside of Thailand.

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีประชาชนไทยเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย และอาจมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ได้หรือไม่ถูกต้องในประเทศอื่นๆ โปรดทราบว่า บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกระบวนการทางกฏหมาย กฏข้อกำหนด การจดทะเบียน หรือการใช้ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย